Magyarország, 2016

Karvalyok földje

Mit érdemel az a bűnös, aki tönkretette az oktatásunkat?

2017. február 07. - Karvalyok Földje

 

karvalyok_foldje_image_small_masolata.pngEgyre kevésbé tűnik úgy, hogy kormányzatunknak szándékában állna, hogy bármit is javítson az oktatás színvonalán – sőt, minden egyes tettük mintha arra irányulna, csak irány lefelé a lejtőn, a végtelenbe és tovább. Nem is lenne ezzel nagy gond, ha a magyarok 90%-a arra rendezkedett volna be, hogy saját zsebből finanszírozza gyermekének oktatását, a magániskolák pedig ontanák a magasan képzett, a jövőt pozitív irányba befolyásolni képes tömegeket, akik luxemburgi színvonalú adófizetésükkel a Kánaánt hoznák el a Kárpát-medence kies tájaira.

De nem így van – jelenleg a gyermekek csak nagyon kis százaléka fér hozzá „minőségi oktatáshoz” és azt sem árt tudnunk, a „minőségi oktatás” színvonala is egyre lejjebb és lejjebb csúszik. Mert hiába vannak jó tanárok, ha rosszul összeállított, elavult és sokat markoló, ámde keveset fogó tantervre és rosszul megírt, múlt századi tudásanyagot tartalmazó, következetlen, tárgyi tévedéseket halmozó tankönyvekre vannak kárhoztatva, a követelményrendszernek (a különböző szintű felvételiknek, érettségiknek) pedig az ég adta világon semmi köze sincs ahhoz, amit a szájbarágós és ellentmondást nem tűrő kormányzati előírások oktatás címén engedélyeznek.

A többiek pedig, mindazok, akik „átlagosak”, azaz nem a top10 intézmény egyikében tanulnak? Ők vessenek magukra, így jártak? Vagy az ország vessen magára, ha politikusainktól meg az őket megszavazó-eltűrő polgároktól csak ennyire futja? Legyünk az egyre tudatlanabbak országa, majd lesz valahogy?

A helyzetünk sokkal rosszabb annál, mint ahogy a kormányzat önfényező statisztikáiból gondolná bárki is. Illetékes elvtársainknak semmi baja sincs azzal, hogy a PISA-teszten egyre rosszabbul szerepel az ország, az sem érdekes, hogy egyre kevesebb fiatal tanul, mert mindig van kit hibáztatni, legyenek azok a lusta, a fizetésüket nyomokban sem megérdemlő tanárok vagy éppen azok a szülők, akik nem gondoskodnak arról, hogy gyermekük atomfizikusnak tanuljon és képesek 16 évesen kivenni az iskolából a csemetéjüket úgy gondolva, ott úgysem tanul semmi értelmeset. A valódi gond az, hogy hazánk humánerőforrás színvonala egyre gyatrább – és mindez úgy, hogy nem bővelkedünk olajban, nincs gyémántunk meg vasércünk sem, az iparunk és mezőgazdaságunk sem kontinensünk éllovasa és bárki bármit is mond, a gazdaságot lélegeztető gépen tartó uniós pénzek lassan elfogynak. És milyen munkára lesz képes az átlagmagyar, ha a Fidesz-KDNP áldozatos munkájának gyümölcse beérik és a most diákok kikerülnek a munkaerőpiacra?

magyar_kormany_karvalyokfoldje_blog_hu.png

Az oktatásunk színvonala miatt lassan már csak arra, hogy összeszerelő üzemben a szalag mellett dolgozzanak vagy disznógyárban állásokat takarítsanak. Mert minden más meg fogja haladni azt a tudást és tanulási képességet, amit jelenleg az állami iskolarendszerben 10-12 év alatt összeszedhet a magyar. A bűnösök pedig mossák kezeiket, nekik aztán semmi felelősségük abban, amit csináltak, nemzetünk hanyatló szellemi potenciáljához meg végképp. A gondolkodó, felelős állampolgárokban azonban fel kellene merülnie egy-két kérdésnek még akkor is, ha politikusainknak láthatóan teljesen mindegy, mi lesz az ámokfutásuk hosszútávú eredménye. Például:

 • mit érdemel az a bűnös, aki olyan nemzeti alaptantervet állít össze, hagy jóvá, rendeletileg rendszeresít, amely idejét múlt, megtanulhatatlan, felesleges adatmennyiség bebiflázását követeli és úgy, ahogy van, használhatatlan? Mely más országban képzelhető el például az, hogy egy informatika tanár év elején közli, az idén csak olyan információkat tanulnak majd a gyerekek az évfolyamon, amit soha a büdös életben nem fognak semmire sem használni, de hát nincs mit tenni, ezt követeli meg a NAT, ebből kell felelni, dolgozatot írni? Mit érdemel az a bűnös, aki előírja a gyerekek és tanárok idejének ilyen fokú pazarlását?
 • Mit érdemel az a bűnös, aki úgy vezette be az ingyenes tankönyvet, hogy az csak addig ingyenes, amíg a gyerek el nem kezd belőle tanulni?
 • Mit érdemel az a bűnös, aki a különféle prevenciós programokat csakis arra használja, hogy a haveroknak pénzt juttasson kamutanulmányokra meg kamu tanulmányi kirándulásokra? Az, akit valójában egy cseppet sem érdekel, hogy a fiatalok hogyan töltik a szabadidejüket, isznak-e alkoholt, drogoznak-e, netalán csavarognak, garázdálkodnak ahelyett, hogy sokkal értelmesebb irányba, például tanulásba, a jövőjük építésébe fektetnék be energiájukat?
 • Mit érdemel az a bűnös, aki semmit sem tesz azért, hogy az oly fontosnak állított nyelvtanulás végre megfelelő infrastruktúrát kapjon és ne tűnjön úgy, a magyar genetikailag képtelen 8 év alatt középfokon megtanulni akár egyetlen nyelvet is? Hogy ne úgy tűnjön, a nyelvismeret csakis a gazdagék magántanáros privilégiuma, belépőjegy egy jobb világba?
 • Mit érdemel az a bűnös, aki direkt lehetővé teszi, hogy anyagi áldozatot nem vállaló (vállalni nem tudó) szülők gyermekének esélye se legyen színvonalas intézményben továbbtanulni? Mely más országban van olyan tanterv, amely nem készít fel az iskolaszint váltáshoz szükséges felvételikre? Ahol a NAT-ot követő tanárok soha sem szembesíthetik olyan feladatokkal a gyerekeket, amelyeket meg kell tudni oldaniuk ahhoz, hogy általános iskolából középiskolába mehessenek? Vajon érdeke lehet egy országnak, hogy csak olyan gyerekek jussanak be gimnáziumba, akiknek a szülei időben megfinanszírozzák a különféle felvételi előkészítő tanfolyamokat és magántanárokat, amelyek segítségével aztán brillírozhatnak a megmérettetéseken?
 • Mit érdemel az a bűnös, aki úgy határozza meg a tanmenetet, hogy egy-egy tantárgy keretében megkövetelt tananyagmennyiség tanárok által leadhatatlan és a gyerekek által befogadhatatlan mennyiségű legyen? Mely országban képzelhető el, hogy az előírt óraszám fizikailag is kevés legyen egy-egy évnyi tankönyv feldolgozására? Hogy a tanárok kénytelenek legyenek választani, vagy csak minden második leckét tanítják meg, vagy csak a tankönyv felével végeznek az év végére, miközben kénytelenek azt hazudni, minden a legnagyobb rendben? Mit érdemel az a bűnös, aki elintézi azt, hogy diákok ezrei úgy kerülhessenek be felsőoktatási intézménybe, hogy egyes tantárgyak területén (fizika, kémia, stb.) időhiány miatt komplett anyagrészeket fed mélysötétség? Vajon az egyetem lesz a hibás, mert a középiskolai anyagra épülve próbálnak felsőfokú ismereteket átadni és ezért az első félévben kihullik a diákok jó része, vagy a diákok, mert lusta dögök, buták mint a fene és nem érdemlik meg azt, hogy felsőoktatásban részt vegyenek?
 • Mit érdemel az a bűnös, aki úgy határozza meg a különböző iskolatípusok tananyagát, hogy egyes intézményekben tanulókat eleve felsőoktatási kudarcra kárhoztatja? Mit érdemel az a kormányzati politikus, aki jóváhagyja, hogy a szakgimnazisták eleve ne tanulhassanak olyan természettudományos ismereteket, amelyek lehetővé teszik, hogy később főiskolán-egyetemen folytathassanak tanulmányokat? Hányszor kellene deresre húzni azt a „szakembert”, aki olyan természettudományos tantárgyat vezettet be középiskolákban egyik napról a másikra, amelyhez tanárt az elmúlt 50 évben nem képeztek kicsiny kis hazánkban?
 • Mit érdemel az a bűnös, aki olyan felsőoktatási bemeneti követelményeket határoz meg, amelyeket nem biztosít a középiskola kimeneteli követelményként? Aki egy tollvonással eldönti, csak olyan tanulhasson tovább, akinek megvan a középfokú nyelvvizsgája, miközben a NAT alapján ezt a középiskolák a nyelvtagozatok kivételével nem kötelesek és nem is tudják biztosítani? Vajon ki lesz a felelős azért, ha egyik évről a másikra töredékére csökken a felsőoktatásba jelentkezők száma, ha olyan szakokat nem lehet majd elindítani, mint az óvónő, tanító, közigazgatási aktatologató, stb.? Lesz olyan politikus, aki majd rajzol ilyen képzettségű-végzettségű munkaerőt, vagy az apróságokat előbb vagy utóbb migránsok tanítják a magyar nyelv és a számolás szépségeire meg a kormányablakokban sem lesz, aki üljön és intézze ügyes-bajos dolgainkat?
 • Mit érdemel az a bűnös, aki inkább fűtött focipályákat gyárt országszerte kiváltságos „profi” focistáknak ahelyett, hogy azt oldaná meg, a mindennapos testnevelés emberi körülmények között legyen? Hogy végre legyen elég szék minden iskolában és ne kelljen attól rettegni, mikor mondja fel a szolgálatot az elavult fűtés- és elektromos rendszer? Az önkormányzatokra mutogatás nem ér, azok többsége is jó ideje már kormánypárti ugyebár.
 • Mit érdemel az a bűnös, aki az egyetemek pártkatonává tételével és oktatási lesilányításával elintézi, hogy azok a diákok, akik bármilyen nyelvismerettel is rendelkeznek, inkább a külföldi felsőoktatást válasszák és soha többet nem jönnek haza?
 • nem_engedhetjuk_meg_magunknak.pngÉs végül, de nem utolsó sorban, mit érdemel az a bűnös, aki annak idején ingyen szerzett diplomát, most pedig arról papol, hogy mekkora igazságtalanság az, ha az adófizetők pénzéből finanszírozzák a felsőoktatást? Aki elhiteti a választókkal, hogy a tanulásra fordított forrás csak ablakon kidobott pénz, szakmunkás bizonyítványnál tovább felesleges bárkinek is messzebb nyújtóznia, a diplomások pedig csak arra képesek, hogy a tisztességes, dolgos állampolgárok vérét szívják?

Persze a választókat el lehet bűvölni azzal, hú de jó, hogy milyen olcsón tanulnak nálunk a gyerekek meg milyen kiváló ötlet a tandíj az egyetemeken, legalább a sok naplopó fiatal elmegy kőművesnek meg kubikusnak, az az igazi magyar vircsaft, a Horthy-korszak is attól virágzott. Miért is kellene nekünk magyaroknak, a felsőbbrendű, mindent jobban tudó népnek figyelembe venni azt, más országok hogyan alkalmazkodnak a megváltozott környezethez és miért tartják azt a legfontosabbnak, hogy a rendelkezésükre álló humánerőforrásuk a lehető legértékesebb legyen? Hogyan is hihetnénk azt, hogy a tudás hatalom, a jobban képzett munkaerő több adóbevételt eredményez és egy nemzet jóléte nemcsak attól függ, hogy uniós támogatások címkével más nemzetektől mennyit tud elsíbolni?

Vajon mi lesz, ha eljutunk arra a pontra, hogy nem lesz minőségi munkáltató és minőségi munkavállaló sem az országban és mindenki, aki össze tud adni két számot kormánypártsegédlet nélkül, az menekül, amerre lát? A minimálbéres összeszerelőüzemes egybites adófizetők nem fogják eltartani harácsoló, ingatlan- és bizniszhalmozó politikusainkat és  a politikushaverok meg strómanok zsebét tömő többszörösen túlárazott, teljesen felesleges beruházásainkat (olimpiát, vasutat, Paksot mindenáron, azokból dől majd a lé), a fejlődés meg úgy elsuhan az országunk mellett, hogy csak na.

És mire leszünk majd büszkék 10-20 év múlva? Mélymagyarságunkra? Középkorban rekedésünkre? Fekete-afrikai színvonalú munkaerőnkre meg oktatásunkra, mert addigra Ázsia már állva otthagy minket? Arra, hogy bibliaismereti versenyben ugyan elsők lennének a gyerekeink, de tanulni egyébként képtelenek és egyetlen magára valamit is adó multi sem hiszi, érdemes lenne munkahelyeket létesíteni Magyarországon?

Az oktatás tipikusan az a terület, ahol nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba belelépni – ha pár év kimarad a minőségi alapozó oktatásból és egy-egy szakma képzéséből, akkor senki sem lepődhet meg, ha később generációk hiányzanak a munkaerőpiacról. Arról pedig ne is beszéljünk, a bután tartott adófizetők miatt mekkora bevételtől esik el az állam – és mindez azért, hogy önmagukat felelősnek hazudó politikusok gigantikus pénzeket nyúlhassanak le a költségvetésből, másrészt tökéletesen agymosható generációk ikszeljék be engedelmesen azt a populista pártot, amely demagóg szólamaival a legsikeresebben mos agyat és elemi érdeke, hogy a butaság évről évre újratermelődjön.

És hiába kérdezzük, mit érdemel az a bűnös, aki tönkretette a jövő adófizetőinek lehetőségeit – soha, egy pillanatig sem fog senki sem lakolni azért, mert ezt tette oktatási rendszerünkkel és ezáltal egész nemzetünkkel.

 Amennyiben tetszett, várunk most induló Facebook-csoportunkban!

 

Kapcsolódó posztok:

Hogyan állítja meg a kormány a fiatalok elvándorlását?

Megvan a bizonyíték, már nincs sokkal lejjebb

Statisztikailag is mérhető már kormányzatunk közoktatási ámokfutása

Meddig tart még a kormányzati ámokfutás a közoktatásban?

Közoktatásunk új pillérei?

Tényleg van bármilyen koncepció is oktatásunk színvonalának növelésére?

Hogyan lopják el az óvodák pénzét az önkormányzatokban?