Magyarország, 2016

Karvalyok földje

Gondolatok a kormányról és a hatalomról I.

2017. november 29. - Karvalyok Földje

karvalyok_foldje_image_small_masolata.pngOkos (és kevésbé okos) emberek mondták ...

 

 

 

 

Ha egy Elnök teszi, akkor az nem lehet illegális. - Nixon

 

Amikor a becsület és a jog többet már nem ugyanazon az oldalon van, hogyan válasszunk? - Anne BishopHeir to the Shadows

 

Az igaz, hogy senki sem áll a törvények felett, de a hatalom láthatatlanná tud tenni. - Toba BetaMy Ancestor Was an Ancient Astronaut

 

 „Feltételezzük, hogy a hatalom korrumpál – mondta a hernyó olyan hangol, mint maga az idő – de a hatalmon lévő gyakran már azelőtt korrupt volt, mielőtt hatalomra került. Sőt, nekem az a meglátásom, hogy gyakran kerül valaki úgy hatalomra, hogy korrupt. Vélt vagy valós, a hatalom hiánya szintén korrumpálhat. - Frank BeddorArchEnemy

 

És maga az úgynevezett „politika” is csalás: választott képviselőink, bürokrata funkcionáriusaink, még a bíráink is nagyrészben az üzleti érdekek szerződött szolgái. - Edward AbbeyPostcards from Ed: Dispatches and Salvos from an American Iconoclast

 

A kormány a kisemberek után megy, nem a sajátjai után. - Kenneth Eade

 

Nos, ahogy tudod, a bankok a legnagyobb maffia, kivéve a kormányt természetesen. - Kenneth EadePredatory Kill

 

A túl sok hatalom soha nem jó. Még a legerősebbet is korrumpálja. - Lara AdrianShades of Midnight

 

A megtévesztés és a privilegizált titkok természetes velejárói a politikának. - Wayne Gerard Trotman

 

A legjobb módja, hogy észrevegyük a pusztító hajlamot valakiben az, hogy közelről figyeljük a viselkedését akkor, amikor hatalmat kap a szegények felett. - Michael Bassey Johnson

 

A félelem az ördög leghatásosabb eszköze, mert bár nem mindig sikerül egy jó embert rávennie arra, hogy rosszat cselekedjen, megrémítve akaratát megbéníthatja megakadályozva azt, hogy a jó ember jót tegyen. És ez végül is ugyanazt eredményezi. - Richelle E. GoodrichMaking Wishes: Quotes, Thoughts, & a Little Poetry for Every Day of the Year

 

Vannak azok, akik jogszerűen korruptak, ők azok, akik nem ismerik el, hogy a törvények engedélyével teszik korrupttá a jogalkotást és jogszerűen korrumpálják a többieket. - Justin K. McFarlane Beau

 

Minél több a törvény, annál közelebb vagyunk a törvénytelenséghez. - J.S.B. MorseGods of Ruin: A Political Thriller

 

A múltat nem tudod megváltoztatni, de a jövőt igen. - Immortal Technique

 

Juss be a Parlamentbe, mondj fárasztó beszédeket, kapsz majd kiváló ajánlatokat, amelyeket elsőre ne fogadj el, szedj össze szép kis tartalékot magadnak és a családodnak, majd hívd magad független vidéki úriembernek. - Hans Stanley

 

Még a legmegvesztegethetetlenebb is megvesztegethető ha nem tudja elfogadni a hibázás lehetőségét. A tévedhetetlenség bűne ott van bármelyik emberben. Minden törvény megszeghető és meg is szegik. Gyakran. - Craig FergusonBetween the Bridge and the River

 

Nem az az egyik probléma (a sok közül) a kormánnyal, hogy a hatalom korrupt és még csak az sem, hogy a hatalom vonzza a korrupt embereket, hanem inkább az, hogy arra vagyunk kondicionálva, toleráljuk a korrupciót a hatalomban úgy, hogy még csak meg sem próbáljuk a politikusainkat felelősségre vonni. - Michel Templet

 

A kormány az a testület, ami mindig megtartja, amit ígér. Ha pénzt ígér, azt is megtartja. - Karinthy Frigyes

 

Az ország úgy néz ki, mint egy ezer éves IFA. Ülnek a kormánynál, és nem az utat nézik, hanem szerelik ki a magnót. Mondjuk, minek nézze az utat, mikor üres a tank? A felniket már rég eladták, csak hát a kötelező be van fizetve. - Hadházi László

 

Nem a népnek kellene félnie a kormánytól, hanem a kormánynak a néptől. - Alan MooreV for Vendetta c. film

 

A kormányzatok – amennyiben tartósnak bizonyulnak – hajlamot mutatnak az arisztokratizálódásra. A történelem egyetlen kormányzatának sem sikerült ezt a tendenciát megkerülnie. És ahogy az arisztokrácia fejlődik, a kormányzat mind inkább kizárólag az uralkodó osztály érdekeit igyekszik érvényesíteni, legyen ez az osztály örökletes nemesség, üzletbirodalmak oligarchiája vagy vaskalapossággal körülsáncolt bürokrácia. - Frank Herbert

 

Amikor az emberek félnek a kormánytól, az önkényuralom. Amikor a kormány fél az emberektől, az szabadság. - Thomas Jefferson

 

Az a kormány, amely cenzúrája révén visszatart lényeges tudnivalókat, nem demokratikusabb, mint az a kormány, amely egyszerűen csak hazudik. - Morgan Scott Peck

 

Egy uralkodó csoport csak négyféle módon bukhat meg. Vagy legyőzik kívülről, vagy annyira ki nem elégítően kormányoz, hogy a tömegek fellázadnak ellene, vagy megengedi, hogy erős és elégedetlen középső csoport jöjjön létre, vagy pedig elveszti önbizalmát és a kormányzásra való hajlamát. Ezek az okok nem külön-külön hatnak, rendszerint mind a négy jelen van bizonyos mértékig. Az az uralkodó osztály tud állandóan hatalmon maradni, amelyik mind a négy ellen védekezni képes. Végső fokon a döntő tényező magának az uralkodó osztálynak a szellemi attitűdje. - George Orwell

 

A történelem nem ismer példát arra, hogy valaha is értelmesen és a nép javára kormányozta volna az országot jött-ment bitorlók maroknyi csoportja. - Mihail Solohov

 

Hol az uralkodó nem önkény, hanem csak élő törvények szerént uralkodhatik, a sajtó szabadságában inkább támaszra, mint ellenségre talál a kormány. - Kossuth Lajos

 

A diktatúra is háború, csak abban egy kormány visel hadat az alattvalói ellen. - Joris Luyendijk

 

Egyetlen kormánynak sincs joga tudományos elvek igazságáról dönteni, vagy bármilyen módon előírni a vizsgált kérdések jellegét. Nem határozhatja meg egy kormányzat sem a művészeti alkotások esztétikai értékét, sem az irodalmi vagy művészi kifejezés formáit. És nem szabad állást foglalnia gazdasági, történelmi, vallási vagy filozófiai elméletek helyességéről. Ehelyett viszont kötelessége a polgárok számára szabadságot biztosítani és lehetővé tenni, hogy ezek a polgárok részt vehessenek az emberi faj további merész vállalkozásaiban és fejlődésében. - Richard Feynman

 

Minden kormányzatnak meg kell küzdenie egy vissza-visszatérő problémával: a hatalom vonzza a patologikus személyiségeket. Nem arról van szó, hogy a hatalom korrumpál, hanem arról, hogy mágnesként magához húzza a korrumpálhatókat. Az ilyen emberek hajlamosak megittasulni az erőszaktól, és hamar rabjaivá válnak ennek az állapotnak. - Frank Herbert

 

Egy őszintén ájtatos uralkodó rendszerint nagyon veszedelmes az államra; a hiszékenység mindig korlátolt elmét feltételez; az ájtatosság általában felemészti a fejedelem figyelmét, melyet népe kormányzására kellene fordítania. Papjai sugalmazásának szolgai módon engedelmeskedve lépten-nyomon szeszélyeik játékszerévé, veszekedéseik támaszává, őrültségeik eszközévé és cinkosává lesz, melyeknek mindenek felett való jelentőséget tulajdonít. A vallás legvégzetesebb ajándékai közé mindenekelőtt ezeket az ájtatos és vakbuzgó uralkodókat kell számítani, akik állítólag alattvalóik boldogulásán munkálkodva szent feladatul tűzték maguk elé, hogy zaklassák, üldözzék, tönkretegyék azokat, akik lelkiismeretük szavára másképp gondolkodnak, mint ők. Egy birodalom élén álló vakbuzgó király a legnagyobb csapások egyike, amellyel az ég sújthatja a földet haragjában. Egyetlen fanatikus vagy csaló pap, aki egy hiszékeny és hatalmas fejedelem kegyeibe férkőzött, elég ahhoz, hogy az állam zűrzavarba süllyedjen, és a világ lángba boruljon. - Jean Meslier

 

A hivatalnak, akár a hadseregnek, megvan a maga passzív engedelmessége. Ez a rendszer elfojtja a lelkiismeretet, felőrli az embert és idővel csavarnak használja fel a kormányzati gépezetben. - Honoré de Balzac

 

A kormányzás művészetének ábécéje: előbb megszerezni a hatalmat, aztán megkapaszkodni benne. - Gabriel Chevallier

 

Ha egy kormány elég nagy ahhoz, hogy mindent megadjon, amit akarsz, akkor ez a kormány elég nagy ahhoz is, hogy mindent elvegyen, amid van. - Gerald R. Ford

 

A demokráciának többnek kellene lennie annál, mint amikor két farkas és egy bárány arról szavaz, mi legyen a vacsora. - James BovardLost Rights: The Destruction of American Liberty

 

A szocializmus problémája, hogy végül elfogy a mások pénze. -  Margaret Thatcher

 

Az illiberális demokrácia alapvető problémája, hogy végül elfogy az adófizetők pénze. - Karvalyok Földje

 

A kormány megfigyelési listáján vagyok. De ez engem nem érdekel, mivel a kormány megfigyelői óránként csak húsz percet dolgoznak. - Jarod Kintz

 

Tíz politikusból kilenc tolvaj. A tízedik hazug és ő az, aki készíti a felmérést. - Jarod KintzThis Book is Not FOR SALE

 

A kormány hatékony robotokat akar, nem pedig emberi lényeket, mert az emberi lények veszélyesek lehetnek a kormányra – és egyben az egyházra is. Ezért van az, hogy a kormány és az egyház felügyelni akarja az oktatást. - Jiddu KrishnamurtiEducation and the Significance of Life

 

Tisztelt Kormány … Fontos beszédem lenne veled, ha találnék bárkit, akihez beszélhetnék. - Stieg Larsson

 

Sem az emberi élet, sem a szabadság, sem a tulajdon nincs biztonságban amíg a parlament ülésezik. - Mark Twain

 

A törvény olyan, mint a pókháló – a nagy legyek átrepülnek rajta, a kicsiket megfogja. -  Honoré de Balzac

 

A hazámat szeretem, nem a kormányomat. -  Jesse Ventura

 

Ismétléssel minden hazugságból megváltoztathatatlan tény lesz, amelyeken további hazugságok alapulnak. - John le Carré

 

Kormány! Háromnegyede parazita, az egynegyede meg idióta. - Robert A. HeinleinStranger in a Strange Land

 

A demokrácia nem lehet sikeres azok nélkül, akik okosan választanak. A demokrácia igazi védelme éppen ezért az oktatás. - Franklin D. Roosevelt

 

A hatalomnak engedelmeskedés legmesszemenőbb következménye a felelősség érzésének eltűnése. - Stanley Milgram

 

Az adózás a fegyverek monopóliumán alapuló rablás. - Robert Anton WilsonThe Illuminati Papers

 

Olyan kormány vagyunk, amely hisz abban, hogy mindenkit megillet a szabad akarat illúziója. - Anthony Burgess

 

Az apám mindig azt mondta, a kormány olyan, mint amikor látod, hogy egy másik ember belepisil a csizmádba. Valaki jobban érzi magát, de az általában nem te vagy. - Orson Scott Card

 

A legjobban az garantálja, hogy holnap is meglesz a munkahelyed, ha nem végzel ma mindazzal a feladattal, amelyre a főnököd megkért. Várjunk, ez nem igaz. Elnézést, már megint a kormányalkalmazottakra gondoltam. - Jarod Kintz

 

A szavazás nem jog, hanem egy eljárás annak eldöntésére, hogy melyik politikus képes leginkább átmosni az agyunkat. - Dennis E. Adonis

 

Hiszek a kisajátítási jogban. Ah, igen. Az azt jelenti, hogy „ellopva a kormány által”. - Terry PratchettThud!

 

Milyen jobb módja van egy uralkodó osztálynak arra, hogy magának követelje és megtartsa a hatalmat mint az, hogy a nemzet megmentőjének szerepében tetszeleg? - Christopher Hitchens

 

A filozófiai szemináriumokon a kérdés általában a jó és a rossz közötti választás. A való világban azonban gyakran a rossz és a még rosszabb fickó között kell választani. - Dinesh D'SouzaLetters to a Young Conservative

 

A korrupció különösen káros egy demokráciában, mivel a rendszer legfőbb alapelvét sérti, azt, amelyiket még az általános iskola gondtalan napjaiban mindannyian megtanultunk: a kormány azért létezik, hogy a közt szolgálja, nem pedig egyes cégeket vagy személyeket, netalán választott tisztviselőket. - Thomas Frank

 

A piti bűnözőt lecsukják, de a nagy tolvajból feudális úr lesz. - ZhuangziThe Complete Works of Chuang Tzu

 

Ha azok az emberek, akik a döntéseket hozzák, ugyanazok az emberek lennének, akiknek el kell viselni ezen döntések következményeit, talán jobb döntések születnének. - John Abrams

 

Azt tudod, hogy meg tudod inni az ételt? Ez így igaz! Levesnek hívják és villával eszem. Legalább olyan hatékony vagyok, mint a kormány. - Jarod Kintz

 

A képviseleti kormány egy átvágás, egy politikai mítosz, amelyet arra terveztek, hogy a tömegek elől elrejtse az önmagát kiválasztó, önmagát örökítő és önmagát szolgáló tradicionális uralkodó osztályt. - Giuseppe Prezzolini

 

Sem tisztelni, sem ragaszkodni nem tudok ahhoz a kormányhoz, amely rosszabbnál rosszabb lépéseket tesz annak érdekében, hogy megvédje saját erkölcstelenségét. - Mahatma Gandhi

 

Minden kormány hazugokból áll. Semmit sem szabad nekik elhinni. - I.F. Stone