Magyarország, 2016

Karvalyok földje

Közoktatásunk új pillérei?

2016. november 28. - Karvalyok Földje

karvalyok_foldje_image_small_masolata.pngPár napja kesergett Lázár János, miszerint versenyképességünk a béka feneke alatt, az oktatásunkon pedig bőven lenne mit változtatni. Nem kellett sokat várni, már meg is van az új irány (szintén Lázár János), melyet követni kíván kormányunk – a kérdés csak annyi, vajon a versenyképességi rangsorban nemzetközi szinten hány plusz pontot ér majd mindez?

 

A kormány meggyőződése szerint a legtöbb, amit egy diáknak adni lehet, hogy jó keresztényt, illetve keresztyént és jó magyart nevelnek belőle. (…) "ami ezen túl van, az vitatható, megkérdőjelezhető", és nem tudni, kiállja-e a következő évszázadok próbáját.

A kabinet ehhez a nevelési elvhez remél szövetségest a történelmi egyházakban, ennek rendeli alá az új nemzeti alaptantervet és a magyar oktatáspolitika megszervezését - szögezte le Lázár János, hozzátéve: a két pillér garantálja, hogy ami ezer éven át megtartotta az országot, az a következő évtizedekben, évszázadokban is megtartja.” (Lázár János Mezőtúron, kormany.hu)

Véletlen elszólás, vagy kormányunk elérkezettnek látta, hogy végre tiszta vizet öntsön a pohárba? Hogy mindenki előtt világos legyen, a kormányunknak egy pillanatig sem áll szándékában az oktatás színvonalának emelése, minden egyes tettük, az államosítás, a NAT, a kritikán aluli tankönyvek, a tanárokkal és diákokkal packázás egyetlen irányba mutat, ez pedig a jó magyarrá és jó keresztyénné nevelés?

Lázár János leszögezését olvasva egy gondolkodásra képes szülő csak elborzadni tud, mit is ajánl gyermekének az elkövetkező években a magyar közoktatás. Hittant és mélymagyar ismereteket belegyömöszölve minden egyes tantárgyba, ami csak szerepel az órarendben, mert az összes többi ismeret csak megkérdőjelezhető, vitatható valami? Minek a gyerekeinknek matematika, fizika, kémia, netalán informatika, ha az abból származó ismeretek a kormányunk szerint nem szükségesek ahhoz, hogy az országunk megmaradjon a következő ezer évben is? Még több egyházi oktatási intézményt, aztán ha már túlsúlyban vannak, a diszkrimináció elkerülésének zászlaja alatt jöhet az államiban is főtárgyként a Biblia, a zsoltárok éneklése meg a kreacionizmus, ha pedig ezekkel már háromnegyedig tele a gyerek agya, ráadásnak egy kis hazafias nevelés?

„A kormány hatékony robotokat akar, nem emberi lényeket, mert az emberi lények veszélyesek lehetnek a kormányra – és egyben az egyházra is. Ezért van az, hogy a kormány és az egyház felügyelni akarja az oktatást” (Jiddu KrishnamurtiEducation and the Significance of Life)

Vajon hogy fogja ezt a kétpilléres irányvonalat magáévá tenni a NAT? NatGeo meg Discovery helyett kötelező Mária Rádió meg Hiszekegy minden szünetben, rögtön becsöngetés után? És mi lesz a zsidók, az ateisták, buddhisták, pogányok meg mindenféle egyéb szerzetek gyerekeivel, nekik kötelező az agymosás vagy jobb, ha máris emigrálnak családostul oda, ahol nem kötelező magyarnak és kereszténynek lenni egyszerre? Mit kezd a rendszer a romákkal, svábokkal, ruszinokkal és egyéb nemzetiségiekkel, nekik is muszáj fullba nyomni a magyarságot, vagy kapnak részleges felmentést, de csak akkor, ha bizonyítják, bár nem igazi magyarok, de azért még hithű keresztények? A letelepedési kötvénnyel betelepülő kínaiak meg muszlimok vajon járathatják magániskolákba a gyerekeiket, ha már százmilliós nagyságrendben áldoztak arra, hogy magyar útlevelet kapjanak, vagy úgyis csak azért fizettek, hogy egy másik uniós államban éljék gondtalanul világukat?

magyar_kormany_karvalyokfoldje_blog_hu.png

Most már csak azt kell elképzelnünk, hogyan fog zajlani egy átlagos iskolai nap, ha beindul a két pillér, azaz a jó magyar és jó keresztyén gyártás nagyüzeme, mélázzunk el ezen egy kicsit:

07.45 – 08.00 Közös imával egybekötött hálálkodás valamint könyörgés, hogy a nemzet jótevői még sokáig munkálkodhassanak népünk további ezeréves fennmaradásán.

08.00 – 16.00 Tanórák, egy-egy tanóra felépítése:10 perc hálálkodás (bárkinek bármiért, a bárki alatt kormánypártunk vezetői értendőek) és könyörgés (a téma szabadon választott, például mennyország, bűnbocsánat, végre legyen tornaterme az iskolának, ehető legyen a kaja a menzán, stb.) és 35 perc tanulás, 95%-ban a jó magyarság és jó kereszténység elsajátítására összpontosítva. Tantárgyak:

 • magyar irodalom: Biblia, néha egy-egy kötelező olvasmány (olyan, ami minimum 120 éve íródott), csakis keresztény magyar íróktól. Évfolyamonként lehet egy-egy nem magyar szerző is, de csak akkor, ha már szentté avatták, esetleg protestáns vallást alapított.
 • magyar nyelv: vissza a gyökerekhez, újra honosodjon meg az Ómagyar Mária siralom és a Biblia nyelvezete (engedmény: itt-ott archaikus moldvai csángó beütés), a helyesírásban is az legyen az etalon, ami Kazinczy idejében elfogadott volt. Gátat kell vetni a sok idegen szó parttalan befogadásának, az olyanokat meg pláne el kell felejteni, amelyek az informatikához kötődnek.
 • történelem: magyar keresztény történelem, különös tekintettel az önfeláldozó keresztény háborúkra, amelyeket Európa védelmében folytattunk önfeláldozásunkat tanúsítva. A világtörténelem csak azon momentumai a tananyag részei, amelyekben minimum egy magyar keresztény király vagy egyházi főméltóság szerepel, az összes többi felesleges, megkérdőjelezhető szószaporítás, a demokrácia témakörbe tartozó bármely fogalom (sajtószabadság, lelkiismereti szabadság, szabad vallásgyakorlás, stb.) viszont csakis negatív kontextusban említhető.
 • média: kötelező a királyi tévé (nézze már valaki, ha olyan sokba kerül) és a Vajna-univerzum csatornái, felelés az Izaura és Kiwi adásaiból valamint az esti híradóból.
 • szájensz: összegyúrt természettudomány, amely mindent magába foglal, amire csak szüksége lehet a mintaalattvalónak, például a puli és a komondor megkülönböztetése és címerállatok körvonalról felismerése, a történelmi Magyarország soha át nem adott tanösvényeinek és beszántott nemzeti parkjainak listája meg mindaz az ismeret, ami szükséges a bor- kézműves sör és pálinkakészítéshez. Az összes többi tudás csak felesleges himi-humi, időrabló úri mulatság, ami elveszi az időt a jó kereszténnyé és jó magyarrá váláshoz szükséges tantárgyak alapos elsajátításától.
 • matematika, informatika, fizika – csupa-csupa felesleges, megkérdőjelezhető tananyag, ami nem biztos, hogy kiállja a következő száz év próbáját és egyébként is legalább több idő marad a mindennapi énekre meg testnevelésre.
 • idegen nyelv: végképp felesleges, a magyar világnyelv, Londonban is megérik a mekiben, nem? Plusz minden nem magyart, tehát idegent hivatalosan utál a kormány és ugyanezt elvárja a felnövekvő nemzedékektől is.
 • ének: népdalok, keresztény egyházi művek, magyar keresztény szerzők művei valamint keresztény pop-rock. Engedmény: évente egyszer el lehet énekelni a Paff, a bűvös sárkányt is.
 • rajz: szigorúan az egyházi és magyar historicizmus műveire koncentrálva, plusz jöhet még a népművészet, minden mennyiségben.
 • testnevelés: tornaterem híján marad az arra alkalmas településeken háztömb körüli séta, kisebb helyeken a legközelebb fekvő dűlőutak aktuális állapotának megtekintése, állami ünnepek előtt napokon jutalom-grundfoci. Plusz eső esetén, illetve ha éppen akar üres tanterem, akkor időt lehet keríteni még néptáncra is, szigorúan a történelmi tájegységeinkre koncentrálva.
 • hittan és etika: felkészítés az engedelmes állampolgár szerepének betöltésére, napi minimum egy tanórában.

Alsótagozatban az ebédidő 12.00 – 12.30 között, felső tagozaton és középiskolában a heti 38 tanóra mellett arra már nem jut idő, de nem is panaszkodnak a diákok mert a koszt roppant magyarosan egészséges, cserébe viszont ehetetlen.

 

Ha a kormányunk a két pillért sulykolja, akkor vajon a jó magyar és jó keresztény képzés elveinek alárendelt oktatás hogyan állít majd elő olyan érettségizőket, akik alkalmasak lesznek arra, hogy például orvosi vagy műszaki pályára jelentkezzenek?

oktatas_egysegesites.jpgMi lesz az ideológiai alapokra nem helyezhető műszaki és természettudományos felsőoktatással, az is csak vitatható? Vagy azért egy icipicit vállalható, csak a tudományos szocializmus és a dialektikus meg történelmi materializmus helyett befigyel a magyarság- és kereszténységtan, az egykori honvédelmi napok pedig átavanzsálnak hazafias napokra? Vagy kénytelen kelletlen orvos-mérnök migránsokat fogadunk be, hogy azért a nagy hazafiasság közepette mégse omoljon össze a gazdaság meg az egészségügy? És ha bevándorlókat sem fogadunk be (hiszen utáljuk őket), hogy orvosként  vagy éppen pénzügyi szakemberként tegyék a dolgukat, akkor a GDP előállításában csakis az összeszerelőiparra hagyatkozunk, az eddig is úgy bejött? Esetleg gazdagéknak lesz egy drága magániskola-rendszer, távol az államitól meg az egyházitól, ahol a jövő műszaki, természettudományos és pénzügyi palántáit oktatják, netalán még egy-két világnyelvet is rájuk kényszerítenek?

Ha azt gondoltuk, közoktatásunk mára már elérte a mélypontját, valószínűleg csalatkozni fogunk – különösen ha elhisszük, amit Lázár János fentebb leszögezése állít kormányunk szándékairól. Ráadásul a jövő állami oktatása azért is jó a kormánynak, mert nemcsak hogy engedelmes, alapvető gondolkodásra is képtelen alattvalókat gyárt, hanem azért is, mert olcsó – nincs szükség természettudományos tantermekre, szertárakra, laborfelszerelésekre, ahogy a számítógépek és intelligens táblák beszerzését is meg lehet úszni. Ha nincs informatika, akkor nem kell rendszergazda és klíma sem a szerverhez, ahogy a matek- és fizikatanárok is elmehetnek biztosítókhoz kárfelmérőnek.

Ha az a cél, hogy a kormány elűzze országunkból mindazokat, akik nem kívánnak csak jó keresztyén és jó magyar utódot, hanem szeretnék még azt is, hogy gyermekünk gondolkodó, értelmes lénnyé váljon, akkor a legjobb úton haladunk ebbe ez irányba.

 Amennyiben tetszett, várunk most induló Facebook-csoportunkban!

 

Kapcsolódó posztok:

 

Hogyan állítja meg a kormány a fiatalok elvándorlását?

Meddig tart még a kormányzati ámokfutás a közoktatásban?